Co to jest audyt IT i jak się go wykonuje?

Sprawne funkcjonowanie nowoczesnych przedsiębiorstw wymaga korzystania z rozmaitych narzędzi informatycznych, które będą w stanie wspomagać podejmowane działania we wszystkich obszarach od magazynowania czy produkcji aż po zarządzanie pracownikami i relacje z kontrahentami. Ze względu na złożoność używanych systemów, a często także brak doświadczenia w ich wdrażaniu nie wszystkie stosowane rozwiązania będą jednak optymalne. By wykryć miejsca wymagające interwencji, warto zdecydować się na profesjonalny audyt IT. W Warszawie usługi tego rodzaju wykonuje firma KNT Technology, zapewniające kompleksową obsługę informatyczną. Przekonajmy się, czym jest audyt IT i sprawdźmy, co można dzięki niemu zyskać.

 

Czym jest audyt IT?

Audyt IT to działania mające na celu wykonanie analizy wykorzystywanych przez dane przedsiębiorstwo systemów informatycznych i zweryfikowanie, w jakim stopniu odpowiadają one jego wymaganiom w zakresie wsparcia wszystkich niezbędnych procesów służących obsłudze klientów oraz zarządzaniu bieżącym funkcjonowaniem firmy, a także gwarantują bezpieczeństwo przetwarzania i gromadzenia informacji oraz zapewniają konieczną ochronę danych. Dzięki audytowi można zidentyfikować obszary, które wymagają zmian z uwagi na niską efektowność czy stwarzane zagrożenia, a także zebrać informacje potrzebne do opracowania i wdrożenia rozwiązań eliminujących znalezione niedomagania.

 

Co można zyskać za sprawą audytu IT?

Przeprowadzenie audytu IT przekłada się na poprawę funkcjonowania firmy przez lepsze dopasowanie stosowanych narzędzi informatycznych do jej potrzeb. Dzięki zgromadzonym danym można zapewnić zgodność używanych systemów z obowiązującymi standardami i normami, a także zwiększyć poziom bezpieczeństwa oraz sprawniej zarządzać przepływem informacji i ich gromadzeniem. W grę wchodzi także znacząca poprawa jakości komunikacji.