Szkolenia Microsoft - Warszawa

Prowadzenie szkolenia

Oferujemy szkolenia w Warszawie i nie tylko, skierowane do małych, średnich oraz dużych przedsiębiorstw z zakresu technologii, bezpieczeństwa oraz obsługi infrastruktury IT.

 

Bardzo często szkolenia prowadzimy na poszczególnych etapach wdrożenia sprzętu czy oprogramowania, co pozwala na jego skuteczne dostosowanie do potrzeb zainteresowanych. Uważamy, że szkolenia prowadzone na tzw. żywym organizmie dają najlepsza dawkę praktycznej wiedzy.

Organizujemy również szkolenia powdrożeniowe. Uczymy, jak optymalnie wykorzystywać dostępne rozwiązania oraz jak świadomie zarządzać infrastrukturą IT.


Najczęściej wybierane szkolenia to:

  • Szkolenie z Active Directory, Microsoft SharePoint, Exchange, Windows Server czy Microsoft SQL oraz bezpieczeństwa danych
  • Szkolenie z użytkowania platformy chmurowej Microsoft stworzonej w modelu PaaS - AZURE
  • Szkolenie z użytkowania sprzętu sieciowego Allied Telesis - switche i routery. Dodatkowo prowadzimy PoC-e (Proof of Cencept) u Klientów przy użyciu tego sprzętu.

 

Jesteśmy otwarci na nowe potrzeby firm, dlatego tworzymy w głównej mierze szkolenia dedykowane. Po wstępnej rozmowie ustalamy obecny zakres wiedzy z danego zagadnienia, m.in. jakie informacje mają być docelowo zdobyte i do cego dany pakiet, pojedyńcza aplikacja lub wybrany sprzęt będzie wykorzystywany.


Szkolenia z programów Microsoft w Warszawie

Jednymi z najczęściej prowadzonych przez nas szkoleń są szkolenia Microsoft w Warszawie i innych lokalizacjach na terenie kraju.

Pusta sala z komputerami

Prowadzone przez nas szkolenia wraz z Wdrożenie MS Office 365 Warszawa pozwalają w łatwy i przystępny sposób zdobyć i usystematyzować wiedzę z zakresu podstawowych funkcjonalności Microsoft. Pracowników zaznajamiamy z praktycznymi aspektami obsługi aplikacji takich jak poczta Exchange Online, pliki Onedrive oraz komunikacja Teams.


Szkolenie w biurze

Dzięki prowadzonym przez nas szkoleniom Microsoft w Warszawie, firmy zyskują spójne środowisko pracy i możliwość dostępu do danych z wielu urządzeń z każdej lokalizacji. Pracownicy biorący udział w szkoleniach Microsoft w Warszawie zdobywają umiejętności niezbędne dla efektywnego i bezpiecznego korzystania z zasobów danych firmowych oraz sprawnej komunikacji zarówno w środowisku zintegrowanym, jak i rozproszonym. 

Nasze szkolenia z Microsoft w Warszawie pomagają sprostać wyzwaniom związanym z pracą zdalną oraz lepiej zarządzać innymi koniecznymi do usprawnienia obszarami w firmie.


Indywidualne programy szkoleń

Jesteśmy otwarci na nowe potrzeby firm, dlatego tworzymy w głównej mierze szkolenia dedykowane. Programy szkoleń Microsoft w Warszawie i w innych lokalizacjach dostosowujemy każdorazowo do specyfiki organizacji oraz poziomu umiejętności pracowników. Po wstępnej rozmowie ustalamy obecny zakres wiedzy z danego zagadnienia oraz obszar informacji, które mają być docelowo zdobyte i do czego dany pakiet, pojedyncza aplikacja lub wybrany sprzęt będzie wykorzystywany. 

Przekazywanie dokumentów

W ramach szkoleń przekazujemy niezbędną wiedzę z obsługi systemów, koncentrując się na obszarach wymagających największej uwagi. Zapewniamy możliwość skonstruowania programu szkolenia z uwzględnieniem konkretnych zagadnień tematycznych w zakresie obsługi Microsoft Office oraz innych systemów. Szkolenia najczęściej prowadzimy zdalnie.


Pusta sala

Dlaczego warto skorzystać z oferty szkoleniowej?

Szkolenia IT stanowią kluczowy element naszej oferty usług informatycznych, a korzyści, jakie niesie ich uczestnictwo, są wielorakie. Przede wszystkim, pozwalają one pracownikom na zdobycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu technologii, bezpieczeństwa oraz obsługi infrastruktury IT. 

Nasze szkolenia są dostosowane do różnych rodzajów firm, niezależnie od ich wielkości – zarówno małe, średnie, jak i duże przedsiębiorstwa znajdą u nas cenne źródło wiedzy.


Warto również podkreślić, że nasze szkolenia nie są jednorazowym wydarzeniem, lecz stanowią proces, który możemy dostosować do indywidualnych potrzeb. Dlatego często prowadzimy je na różnych etapach wdrażania sprzętu czy oprogramowania. Taka elastyczność pozwala na efektywne dostosowanie zdobytej wiedzy do konkretnych zadań i wymagań.

Egzamin

Dlatego warto inwestować w szkolenia, ponieważ przynoszą one realne korzyści zarówno w krótkim, jak i długim okresie, poprawiając funkcjonowanie firmy i zwiększając jej konkurencyjność.


Nauczyciel pomagający uczniowi

Zdobycie praktycznej wiedzy poprzez szkolenia

Nasze szkolenia to także szansa na zdobycie praktycznej wiedzy, ponieważ często prowadzimy je na „żywym organizmie”, czyli na realnych projektach i przy użyciu rzeczywistych narzędzi. Dzięki temu uczestnicy zyskują nie tylko teoretyczną wiedzę, ale także umiejętność jej praktycznego wykorzystania.

Wspieramy naszych Klientów także po zakończonych szkoleniach. Organizujemy szkolenia powdrożeniowe, które uczą, jak optymalnie wykorzystywać zdobytą wiedzę i zarządzać infrastrukturą IT w codziennej pracy. Dzięki temu firmy mogą efektywnie wykorzystać nowe rozwiązania i narzędzia.