Jak zwiększyć bezpieczeństwo danych w firmie?

Nowoczesny biznes nie może obejść się bez wykorzystania odpowiednich narzędzi z obszaru IT. Działanie każdej firmy wymaga więc szerokiego wsparcia ze strony specjalistów z tej branży. Będzie to szczególnie istotne z uwagi na ryzyka łączące się ze zbieraniem i przechowywaniem danych. Sposobem na ich eliminowanie jest nawiązanie współpracy z firmą świadczącą kompleksowe usługi informatyczne. W Warszawie dobrym wyborem okaże się KNT Technology. Przekonajmy się, jakie są główne niebezpieczeństwa i metody radzenia sobie z nimi.


Jakie zagrożenia wiążą się z korzystaniem z systemów informatycznych?

Działanie większości firm wiąże się z gromadzeniem dużych ilości danych. Są to zwykle zarówno informacje związane z bieżącym działaniem firmy np. stany magazynowe i realizowanymi w niej procesami, jak i dotyczące jej kontrahentów – dostawców i klientów, a także pracowników. W grę wchodzą też m.in. informacje księgowe czy finansowe oraz dokumenty wewnętrzne o rozmaitej wadze. Obowiązki nakładane przez obowiązujące przepisy, w tym ustawę o RODO oraz troska o interes przedsiębiorstwa powinny skłaniać do korzystania z rozwiązań, które ograniczą ryzyko, że dojdzie do wycieku informacji wskutek ataku sieciowego, fizycznej kradzieży nośnika czy szpiegostwa gospodarczego lub ich utraty w następstwie awarii.

 

Jak można poprawić bezpieczeństwo informatyczne firmy?

Najlepszym sposobem na skuteczną ochronę swoich danych jest korzystanie z pomocy firmy specjalizującej się w bezpieczeństwie IT. Zagwarantuje to wdrożenie procedur wykluczających ewentualność utraty danych np. przez zbieranie ich w chmurze czy systematyczne sporządzanie kopii. W grę wchodzi też zabezpieczenie przechowywanych zasobów przed kradzieżą czy nieuprawnionym zdalnym dostępem. Ponieważ skala ryzyka jest uzależniona od charakterystyki danej branży oraz rodzaju, wielkości i sposobu działania przedsiębiorstwa, doskonałą opcją będzie nawiązanie współpracy z firmą, która specjalizuje się w takich usługach.